چربی خوک چقدر سالم است؟ : تغذیه


از نظر ورزشکاران POV چربی موجود در گوشت خوک چقدر ناسالم است. به عنوان مثال ، من می دانم که ماهی قزل آلا به دلیل چربی های سالم موجود در آن خوب است. بله می دانم بستگی به مقدار گوشت دارد. فقط تعجب کنید که آیا بهتر است از گوشت خوک اجتناب کنید یا نه.

دیدگاهتان را بنویسید