وقتی نیاز به مصرف دارو دارید ، غذاها / غذاهای مورد علاقه شما چیست؟ : تغذیه


اساساً ، غذاهای ساده ، سالم و مفید در خوردن مقادیر زیاد کدامند ، زیرا برای برخی از داروها باید این کار را چندین بار در روز انجام دهید.

بدیهی است که بهتر است انواع مختلف را تغییر دهیم و به سراغ آنها برویم ، اما من فکر می کنم اکثر مردم برخی از موارد مشترک را دارند و تمایل به عقب ماندگی دارند. برای من این معمولاً مخلوط بادام زمینی یا دنباله است ، که من خودم آن را درست می کنم تا به اندازه فروشگاه معمولی شما شیرین نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید