کسی می تواند به من بگوید چه مقدار کالری / پروتئین در لوبیا قرمز وجود دارد که من در گوگل امتحان کرده ام اما هر منبع پاسخ های متفاوتی دارد و من واقعاً گیج شده ام نمی دانم به چه چیزی اعتقاد داشته باشم و به چه کسی اعتقاد داشته باشم. : تغذیه


خوب – مبتنی بر علم است و شامل نقل قول هایی از منابع تجدید نظر شده است. بحث یک تبادل مدنی محترمانه است که بر علم واقعی متمرکز است و از اظهار نظر دیگران اجتناب می کند.

زون – از مفروضات جهانی ، افسانه ای ، منابع ، منابع موجود نیست ، یا شکایات بدون لوگوی خاص ، دستور کار ، سوگیری یا سرمایه گذاری را بیان می کند. در بهترین حالت ، اینها پایگاه بسیار ضعیفی برای بحث علمی می شوند. همچنین ، بحث در مورد موضوع

زشت – (حذف یا ممنوعیت زمین) شامل تعرض / دشمنی / خصومت با افراد یا گروهها ، سرکوب شکایات ، ضرب و شتم ، آزار و اذیت ، تحقیر ، نفی تمام علوم یا ادعای اینکه همه تحقیقات / علم توطئه است

لطفاً بر اساس آن رای دهید و هرگونه بی نظمی را گزارش دهید


من یک ربات هستم و این عمل به طور خودکار انجام می شود. لطفا با واسطه های این بخش فرعی تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید