چرا فیبر به عنوان کربوهیدرات و کالری محسوب می شود؟ آیا واقعا به شما انرژی می دهد؟ : تغذیه


من از زمانی که در طول تمرین اضافه کردم سعی کردم چند کیلو وزن کم کنم و بنابراین کالری شماری می کردم. فیبر به عنوان کربوهیدرات روزانه محاسبه می شود ، اما آیا تأثیر کاملاً متفاوتی بر کربوهیدرات ها دارد؟ آیا این اولین استفاده برای تغذیه باکتری های روده نیست؟ و اگر این به نوبه خود به جذب کالری در جاهای دیگر کمک می کند ، چرا 4 کالری در گرم را کربوهیدرات حساب کنید؟

من در مورد محاسبات نادرست نگران نیستم در حالی که بسیار علاقه مند هستم. هر گونه درک قابل قدردانی است!

دیدگاهتان را بنویسید