مستندهای وگان مرا نابود کردندمن دیگر نمی دانم چه چیزی سالم است. برخی می گویند همه محصولات حیوان خانگی بد هستند. برخی می گویند همه میوه ها بد هستند. برخی می گویند قند قاتل قلب است. برخی می گویند چربی است. نمی دانم چه چیزی را باور کنم. به نظر می رسد تنها چیزهایی که مردم در مورد سالم بودن آنها اتفاق نظر دارند میوه ها و سبزیجات هستند. تنها چیزی که می خواهم بدانم این است که چه غذاهایی برای عملکرد بدنی و شناخت خوب و بد هستند اما نمی توانم پاسخ مستقیمی دریافت کنم.

ارسال شده توسط / به / ABigBranch
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید