غذای ساخته شده توسط انسان بر اساس یک گیاه مبتنی بر گوشت: تغذیه


در اینجا به دنبال طعم نیست ، اما از نظر تغذیه تنها با استفاده از گیاهان ، گوشت یکسان خواهد بود ، که هیچ کس این کار را نمی کند.

من می پرسم زیرا من بسیار علاقه مند هستم که بهترین راه برای صرفه جویی در مصرف انرژی چیست. یعنی قاعده ای که در آن شما بیشترین انرژی را در زنجیره غذایی از دست می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید