تفاوت بین کمبود کالری + کمبود کالری و تفاوت عمده کمبود کالری چیست: تغذیه


تفاوت بین توده بدن / متابولیسم / طبیعت و تفاوت بین کاهش کالری معمولی اما کم (اجازه می دهد -200kcal / day به مدت 30 روز) در مقایسه با انرژی دریافتی متوسط ​​(-800kcal)؟ هر 4 روز به مدت 30 روز) در روزه داری (k 0 کیلو کالری در روز) اما فقط کمتر از کل انرژی مورد نیاز / د)

چه راهی خوب برای دریافت مواد مغذی خواهد بود. آیا مبادله ای وجود دارد؟ یا به ترجیحات فردی بستگی دارد؟

به خاطر علاقه ، هر چیزی (علمی) خوش آمدید 🙂

دیدگاهتان را بنویسید