تغییر رژیم غذایی قبل از تمرین ، نیاز به مشاوره داردسلام ، رژیم غذایی معمول من در 2 ماه گذشته شامل سیب زمینی پخته ، ماهی تن و تخم مرغ سرخ شده بود ، با این حال من از این ترکیب خسته شده ام و دوست دارم آن را تغییر دهم یا حداقل بخشی از آن را تا زمانی که سیب زمینی پخته ام ، هر پیشنهادی خواهد بود. خوش آمدید ، فقط به خاطر داشته باشید که طعم بسیار مهم است ، متشکرم!

ارسال شده / u / exo313
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید