با کرونومتر مشکل دارید؟ آیا 3 فنجان اسفناج پخته حاوی 2665.5 گرم ویتامین K است؟در اینجا چیزی است که من هنگام انتخاب 3 جام دریافت کردم "اسفناج ، تازه پخته شده"

آیا می توانید ویتامین K 3 فنجان اسفناج پخته شده را شکست دهید؟

ارسال شده توسط / to / Helpscript
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید