plga مگا گیج کمک می کند [-portions and meal size] : تغذیه


وقتی تصویر یک بشقاب نصف ، یک چهارم سبزیجات ، کربوهیدرات کربوهیدرات را می بینید … آیا این به معنی هر وعده است؟

خوب پس بگویید قسمتی از برنج پخته 1/4 فنجان است پروتئین 1/4 فنجان و بخشی از سبزیجات 1 فنجان است.

آیا این تمام غذا است؟

bc من غذاهای کنترل شده با بخش های زیادی از سبزیجات را دیده ام اما آیا این بدان معنا نیست که غذا به طور نسبی کنترل نمی شود؟ bc آیا خدمات سبزیجات زیادی دارید؟

متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید