۴ نکته اساسی با اشاره به بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای آلوده


۴ نکته اساسی با اشاره به بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای آلوده

بر مقدمه بررسی ها گالن دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی ویدئویی اجتناب کرده اند بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای آلوده چاپ شده کرد.

همراه خود توسعه آلودگی هوا به طور قابل توجهی در شهرهای غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری سوالی کدام ممکن است مطرح تبدیل می شود ارتباط این آلودگی همراه خود ورزش های ورزشی است.

همه ما می دانیم کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۱۸۰ نوع آلاینده هوا تعیین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف گسترده ای از کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبارهای ریز همراه خود قطرهای مختلف در هوا موجود است کدام ممکن است همگی می توانند ۹ تنها اشخاص حقیقی کشف نشده خطر بالای بیماری قلبی، بیماری های زمینه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {بیماری ها} را خرس تاثیر قرار دهند. علاوه بر این ورزش جسمی اشخاص حقیقی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً ممکن است تاثیرگذار باشد. به همین دلیل ملاحظه انتقادی به ۴ نکته حیاتی است …

آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی

اجتناب کرده اند دیدگاه گلونی پیروی کنید

۱. ورزش های ورزشی در شرایط آلودگی هوا همراه خود چه عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه نوع ورزشی بیشتر است؟

همراه خود ملاحظه به اینکه همراه خود افزایش ورزش های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفس دهانی به طور قابل توجهی در بازی های قلبی مشابه دوچرخه استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویدن، تأثیر می گذارد آلودگی به هیکل افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مدتی سبدها محافظ هیکل کارآمد واقع نمی شوند، به همین دلیل پیشنهاد شده. عمق بیش از حد در زمان آلودگی هوا باید کاهش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازی های سبک اصولاً ملاحظه شود.

۲. شرایط فضایی برای ورزش های ورزشی چگونه است؟

اصولاً ورزش های ورزشی در موجود در خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف اجتناب کرده اند بازدید کنندگان شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تجاری پیشنهاد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بازی در خارج از درب به طور قابل توجهی برای {افرادی که} کشف نشده بیماری های زمینه ای قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریوی هستند، خودداری تبدیل می شود. اگر خواستن به بازی در خارج از درب دارید، طبیعتا پارک های محیط شهرها محل قرارگیری بهتری برای بازی هستند.

۳. در صورت آلودگی هوا، صحیح ترین ساعت اجتناب کرده اند روز برای بازی چه روزی است؟

در شهرهای بزرگی مشابه تهران، میزان آلودگی در گذشته اجتناب کرده اند ساعت ۷ صبح به میزان قابل توجهی مقیاس را کاهش می دهد، به همین دلیل در گذشته اجتناب کرده اند ساعت ۷ صبح ممکن است زمان بهتری برای ورزش های ورزشی باشد.

۴. در صورت آلودگی هوا چه نوع مصرف شده ای بخوریم؟

با اشاره به آلودگی هوا، ورزش های ورزشی باید همراه خود مصرف شده صحیح در کنار باشد. خوردن کافی سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه هایی کدام ممکن است تشکیل ویتامین A-EC را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتی اکسیدان هستند را در تذکر داشته باشید. اجتناب کرده اند طرفی برای جلوگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنثی سازی سرب در هوای آلوده خوردن لبنیات به طور قابل توجهی شیر پیشنهاد تبدیل می شود از کلسیم فعلی در شیر ممکن است سرب را در هیکل همان تدریجی.

نتیجه:

این محورها باید در حین ورزش های ورزشی مورد ملاحظه ورزشکاران ماهر قرار گیرد به همان اندازه همراه خود کمترین خطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ناشی اجتناب کرده اند شرایط آلودگی هوا بر این شرایط غلبه کنند.

از نزدیک پیشنهاد تبدیل می شود کدام ممکن است گروه هایی کدام ممکن است بالقوه است {در این} زمان بازی نکنند بازی را به تعویق بیندازند.

دکتر سید اشکان اردیبهشت دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی

آلودگی هوا مسئله بالقوه ۶ میلیون تولد نارس در سال است

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را ظاهر شد کن

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/