۴ ورزش برای کاهش کلسترول


چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۴:۳۰

ورش جای اوست

تهران (پانا) – بازی علاوه بر این پیروی اجتناب کرده اند عالی رژیم غذایی مفید، یکی اجتناب کرده اند خوش دست ترین اصلاحات سبک اقامت است کدام ممکن است می توانید {برای حفظ} سلامت هیکل در این سیستم روزانه شخصی بگنجانید.

به گزارش خبرآنلاین، «دویدن» تنها راه مفید ماندن نیست. اگرچه این می تواند یک بازی قلبی کارآمد است، با این حال باید بدانید کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند انتخاب‌های خوشایند تولید دیگری نیز موجود است کدام ممکن است می‌تواند به مقابله همراه خود نتایج عقب کشیدن کلسترول بالا بر بهزیستی ممکن است کمک تنبل.

بهتر از بازی ها برای کاهش کلسترول

تحقیقات نماد داده است کدام ممکن است میزان بازی مهمتر اجتناب کرده اند نوع ورزشی است. حداقل نیم ساعت ورزش جسمی را به همان اندازه حد امکان در این سیستم روزانه شخصی بگنجانید. می توانید این تمرینات را انجام دهید:

۱. پرسه زدن

به نظر می رسد مانند است عالی پیک نیک است [نسبت به دویدن سریع] نتایج بهتری در کاهش کلسترول دارد. در یک واحد تحقیق در سال ۲۰۱۳ کدام ممکن است در Archives of Internal Medicine چاپ شده شد، محققان گزارش دادند کدام ممکن است دوندگان مسافت تمدید شده مرحله کلسترول HDL را در مقابل همراه خود دوندگان مسافت مختصر (کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ غیر مستقیم در هفته) به میزان قابل توجهی افزایش بخشیده اند.

۲. دوچرخه رانندگی

دوچرخه رانندگی به مقیاس دویدن قدرت خوردن می تنبل، با این حال این بازی برای مفاصل ممکن است دستی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی تر است. همراه خود افزایش سن، باسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زانوهای ممکن است آسیب پذیر ابتلا به پوکی استخوان می شوند. پیشنهاد تبدیل می شود در صورت بافت درد {در این} نواحی، دویدن را متفاوت دوچرخه رانندگی کنید.
حتی وقتی می توانید همراه خود دوچرخه اوج کار بروید! به مشاوره محققان صفحه بحث مرکز آمریکا، احتمال ابتلا به کلسترول بالا در {افرادی که} همراه خود دوچرخه به دفتر شخصی می توسعه، نسبت به {افرادی که} این کار را نمی کنند، کمتر است.

۳. شنا کردن

شنا شاید مفیدترین ورزش قلبی باشد کدام ممکن است می توانید انجام دهید. در تحقیق ای در سال ۲۰۱۰، محققان شنا را همراه خود پرسه زدن در خانمها ۵۰ به همان اندازه ۷۰ ساله ارزیابی کردند. آنها دریافتند کدام ممکن است شنا وزن هیکل، dishing out چربی هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله کلسترول LDL را بیشتر اجتناب کرده اند پرسه زدن افزایش می بخشد. به مشاوره محققان، میزان از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر شناگران به همین ترتیب ۵۳، ۵۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹ نسبت کمتر اجتناب کرده اند افرادی است کدام ممکن است بازی، پرسه زدن هر دو دویدن ندارند. علاوه بر این این، شنا ورزشی است کدام ممکن است معمولا برای کاهش خطر بیماری قلبی پیشنهاد تبدیل می شود.

۴. یوگا

تحقیق نماد می دهد کدام ممکن است یوگا ممکن است خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش دهد. در برخی اشیا، مستقیماً بر مرحله کلسترول تأثیر می گذارد. به مشاوره محققان، این سیستم سه ماهه یوگا به کاهش کلسترول تام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول لیپوپروتئین همراه خود چگالی کم {کمک می کند}. علاوه بر این مرحله کلسترول HDL را در مبتلایان دیابتی افزایش می بخشد.

تحقیق نماد داده است کدام ممکن است {افرادی که} به طور مشترک یوگا انجام می دهند، در مقابل همراه خود {افرادی که} بازی نمی کنند، به میزان قابل توجهی کلسترول LDL را انتخاب کنید و انتخاب کنید HDL را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار خون را افزایش بخشیده اند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/