۳ پیش سوراخ بینی مهم برای قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱


شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۳:۲۹

شانزدهمین نمایشگاه بن ملا قطعات، لوازم و کیت، الکترونیک، خودرو

تهران (پانا) – خواه یا نه قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ همچنان در نوسان است؟

به گزارش «تیجار نیوز»، بابک صدری کارشناس خودرو دانستن درباره پیش سوراخ بینی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ ذکر شد: قیمت خودرو به اجزا سیاسی تعیین می شود. این دلیل است نمی توان به زیبایی قیمت خودرو را پیش سوراخ بینی کرد.

وی تصریح کرد: قیمت دلار، کمیت تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا دسترس در بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط روانی بر قیمت خودرو تاثیرگذار است. موضوع بی نظیر در پوشش مذاکرات وین، نتایج کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ به نظر می رسد شد. اگر این مذاکرات به نتیجه سازنده منجر شود، وفاداری قیمت به بازار باز خواهد گشت. اگر توافقی حاصل نشود، قیمت ها یادآور سال ۱۴۰۰ در نوسان {خواهد بود}.

این کارشناس افزود: حتی وقتی {در این} مذاکرات هماهنگی کوتاهی صورت می گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار در کانال ۲۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ هزار تومان قرار می گرفت، نوسانات قیمتی دسترس در بازار خودرو کاهش می کشف شد.

امیرحسن کاکایی ذکر شد: در صورت بردن دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت های خودروسازی حدود ۶ برابر افزایش خواهد یافت کدام ممکن است حدود ۲۰ نسبت به هزینه تمام شده فراهم می کند. همراه خود وجود اینکه دلار به صنعت خودرو تخصیص نمی یابد، واردات فراهم می کند یدکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت اولین بر ایده دلار ۴۲۰۰ تومان است.

کاکایی ذکر شد: قیمت ها در سال بلند مدت افزایش خواهد یافت. {به دلیل} مالیات جدید خودروسازان، قیمت خودروهای مختلف همراه خود حق ورود به بازار افزایش خواهد یافت. متعاقباً فروشندگان حال قیمت بالاتری نسبت به روزهای در گذشته حاضر می دهند.

وی ذکر شد: با این حال بازار در خم شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ تخفیف ای دسترس در بازار {وجود ندارد}. اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد، بالقوه است اوضاع بیشتر شود. با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است توجه انداز خوبی برای ساخت خودرو در ملت {وجود ندارد}.

وی ذکر شد: توجه انداز خوبی برای واردات {وجود ندارد}. از واردات خودرو تاثیری بر بازار نهایی خودروهای مورد استفاده ساکنان ملت ندارد. با این حال الگو قیمت تصمیم گیری شده دسترس در بازار به همان اندازه نوک مذاکرات وین افزایش خواهد کشف شد. علاوه بر این این مذاکرات تاثیر مختصر مدتی بر بازار خودرو ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت تاثیرگذار {خواهد بود}.

چگونه تعادل به بازار باز می گردد؟

سعید معتمی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران دانستن درباره پیش سوراخ بینی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ به خرید و فروش نیوز ذکر شد: در صورت باور آماری کدام ممکن است وزیر صنعت وعده داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع خودرو به خریدار عرضه داده شود، قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. تجزیه و تحلیل اجمالی بازار بر روی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا است.

وی یکپارچه داد: در صورت واردات خودرو، این امر تاثیر مثبتی بر بازار ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را متعادل می تدریجی.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/