۲۱۰۰۰ گزارش از “کودک آزاری” به شوک اجتماعی


رئیس اداره آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور کودک آزاری را کودک آزاری از نوع رها شده تعریف می کند و می گوید: در صورت مشاهده کودک آزاری بلافاصله موضوع را به سامانه اورژانس ۱۲۳ اطلاع داده و به موضوع توجهی نکنید. . ما قول می دهیم که اطلاعات تماس گیرنده کاملاً “محرمانه” خواهد بود.

محمدرضا حیدرهایی در خصوص روز جهانی پیشگیری از کودک آزاری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۲۱ هزار و ۴۰۶ مورد کودک آزاری از طریق خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چندانی نداشته است. .

وی افزود: اگر به نظر می رسد تعداد موارد کودک آزاری در یک تا دو سال اخیر افزایش یافته است، این امر دو دلیل دارد. در زمان شیوع کرونا برخی از مردان شغل خود را از دست داده و زمان بیشتری را در خانواده سپری کردند و این افزایش زمان در خانواده منجر به افزایش اختلافات خانوادگی شد و از سوی دیگر باعث افزایش آگاهی مردم نسبت به خدمات خواهد شد. برای افزایش تماس مفید است

رئیس سازمان بهزیستی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که طبق گزارش های موجود شایع ترین نوع کودک آزاری چیست؟ وی بیان کرد: علاوه بر آزار جسمی، جنسی و روانی کودکان در دسته کلی کودک آزاری، موضوع بی توجهی نیز یکی از موارد کودک آزاری است، این نوع کودک آزاری است که ناشی از بی توجهی است.

حیدرهایی با اشاره به اینکه بیشتر مداخلات سازمان بهزیستی برای کودک آزاری از طریق تماس دوستان نزدیک یا اقوام با تلفن ۱۲۳ انجام می شود، گفت: اکثر افرادی که خشونت را آسیب جسمی می دانند و اگر پدری به شدت او را کتک بزند. کودک، آسیب فیزیکی محسوب می شود. . اما خروج پدر از خانه صبحگاهی و تنها گذاشتن فرزندش تا شب و چند شیفت کاری به دلایل اقتصادی کودک آزاری محسوب نمی شود.

به گفته وی، بر اساس آمار، بیشترین گزارش کودک آزاری توسط همسایه ها صورت می گیرد که با اورژانس ۱۲۳ تماس می گیرند. بهزیستی کشور در صورت مشاهده کودک آزاری سریعاً به اورژانس ۱۲۳ اطلاع دهد و اقدام کند. از پرداختن به این موضوع دریغ نکنید و قول دهید که اطلاعات محرمانه باقی خواهد ماند. زیرا تمام اطلاعات افراد محرمانه می ماند.

حیدرهایی تصریح کرد: در صورت آسیب دیدن کودک، گروه های اورژانس اجتماعی وارد عمل می شوند. اگر آسیب به حدی باشد که جان کودک در خطر باشد، طبق قانون حمایت از حقوق کودک، کودک باید فوراً از محل خطر جدا شده و در مراقبت از او خارج شود.

ایسنا