۱۶ سهم تصادفات نوروزی درمورد به عابران پیاده است


دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۶:۰۷

    مصادف با خودرو سواری پکان با خوار

تهران (پانا) – رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت همراه خود خاص اینکه همراه خود افزایش ۴۷ درصدی، نزدیک به ۵۲ میلیون پرواز سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت در ملت به پرونده رسیده است، اظهار داشت: ۱۶ سهم تصادفات نوروزی عابران پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمدتاً سالمندان هستند. هر دو کودک ها.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سردار سید کمال هادین فر اظهار داشت: در جاری حاضر همراه خود ۴۷ سهم افزایش، نزدیک به ۵۲ میلیون پرواز سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت در ملت به پرونده رسیده است.

وی همراه خود خاص اینکه آمار جان باختگان پروازهای نوروزی ۲۲.۵ سهم کاهش کشف شد کدام ممکن است آمار مهمی است، تاکید کرد: با این حال نباید فراموش کرد کدام ممکن است ادامه دارد هفت روز به همان اندازه عید نوروز که هنوز است.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت همراه خود خاص اینکه همراه خود ملاحظه به شرایط ناپایدار جوی در محورهای شمالی ملت، رغبت مردمان برای بازدید به استان های جنوبی مرتفع است، افزود: خودبخودی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نتیجه واژگونی خودروها شود. .

به آموزش داده شده است هادیان فر، ۱۶ سهم تصادفات نوروزی درمورد به عابران پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمدتاً اشخاص حقیقی مسن هر دو خردسال است.

وی دانستن درباره وضعیت محورهای کرج – شالوس تصریح کرد: در محور کرج – شالوس بار سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان ۵۶۰ هزار خودرو در فرمان های شمالی {در این} بار ترافیکی موجود است. در واقع سعی کردیم در محور چالوس کمترین محدودیت را داشته باشیم.

فرمانده انتظامی شهرستان همراه خود ردیابی به ازدحام ترافیکی در درگاه شهرستانک در هشت کیلومتری رودبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منجیل تصریح کرد: رئیس پلیس اصل داده است کدام ممکن است به این موضوع ملاحظه شود. باید مرحله ۲ محوری خیابان شلوس را سازماندهی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ضرر باند منگل رودبار را رفع کنیم.

حدین فر اجتناب کرده اند مردمان خواست به همان اندازه مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات رانندگی را رعایت کنند، دانستن درباره اهمیت ملاحظه رانندگان به مبانی پیشگیری اجتناب کرده اند تصادفات، شکسته نشده داد: مدیریت خودرو.

وی در نهایت سخنان شخصی همراه خود تاکید بر عدم موکول نشدن بازگشت اجتناب کرده اند بازدید به روزهای پایانی عید اظهار داشت: اجتناب کرده اند مردمان تقاضا داریم زودتر اجتناب کرده اند روز پنجشنبه برگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت اجتناب کرده اند بازدید را به پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه موکول نکنند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/