۱۵ تأثیر تاریخی زنجان مرمت شد


سرپرست کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان زنجان اجتناب کرده اند مرمت ۱۵ تأثیر تاریخی استان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

بر مقدمه داستان ها گالن ارجمند روز چهارشنبه اظهار داشت: سال قبلی ۱۵ مرمت باستانی تاریخی در استان زنجان توسط متخصصان میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی این استان به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه مورد نیاز به میراث آریایی شد. ۲۴ فروردین “آثار تاریخی مرمت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های {انجام شده} در استان {در این} قلمرو فوق العاده جذاب است.”

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان زنجان افزود: بخشی اجتناب کرده اند از قلعه سانسیس ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت شد، گنبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوارهای موزه سنتی شناسی ابهر مرمت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه چهارباد تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت شد.

امیر ارجمند علاوه بر این خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بخشی اجتناب کرده اند چیدمان بی نظیر بازار، مسجد چهل ستون، ملیله تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مرمت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۱ شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

وی افزود: هر منصفانه اجتناب کرده اند آثار تاریخی بخشی اجتناب کرده اند سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن کهن زنجان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های مهمی در ادارات مختلف به طور قابل توجهی در زمینه مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت آثار باستانی {انجام شده} است کدام ممکن است هدف بی نظیر پس اجتناب کرده اند مرمت آثار تاریخی است. “این قلمرو دارای متخصصان است.”

بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت تأثیر اجتناب کرده اند آثار زنجان در فهرست آثار سراسری به گزارش رسیده است

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را ظاهر شد کن

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/