۴ استان در عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات رکورد زدند


۴ استان در عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات رکورد زدند

خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران بیشترین انواع عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات را تخصص کردند.

بر مقدمه تجربیات گالن کمیته {اطلاع رسانی} ستاد مرکزی توافق ارائه دهندگان بازدید در روز پنجشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۱ به نقل اجتناب کرده اند مهدی فلیبور، کمیته {اطلاع رسانی} ستاد مرکزی توافق ارائه دهندگان بازدید: «به ۱۷۷۷ مورد از طریق ملت رسید کدام ممکن است ۷۴ مورد است. سهم نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته مرتفع است.»

رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر انواع تصادفات رانندگی در هفت روز قبل را ۶۳۱ مورد ادعا کرد کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۳۶ سهم افزایش داشته است.

به آموزش داده شده است ولی پور، ۵۵ فقره حادثه کوهستانی رخ داده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۶ سهم افزایش داشته است. علاوه بر این {در این} مدت ۱۲۴ حادثه جوی گزارش شده است.

وی اظهار داشت: به همان اندازه ۳ فروردین ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۴ نفر تحمل محافظت امدادرسانی قرار گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۲ نفر نیز به مناطق ایمن منتقل شدند. {در این} مدت ۵۳۱ نفر به امکانات درمانی منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۲۴۴۴ نفر ارائه دهندگان سرپایی حاضر شد.

رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر همراه خود خاص اینکه برای دو نفر هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۹ نفر اسکان اضطراری پیش سوراخ بینی شده است، افزود: ۱۱۸ مورد عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات فنی پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱۳۹ حادثه رانندگی مصدومان پرتاب شدند.

ولیبور در نهایت اظهار داشت: بیشترین کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در استان ها درمورد به استان های خوزستان همراه خود ۱۰۷ مورد، اصفهان همراه خود ۹۳ مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران همراه خود ۸۱ مورد {بوده است}.

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شود

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/