عالی روز برای بزرگداشت مقام معلم


بازگشایی مدارس زیر سایه کرونا

عرف است کدام ممکن است هر سال، همزمان همراه خود سالروز بیانیه سوگند خورده درک مطهری، روز معلم را گرامی می‌داریم. قطعاً اختصاص زمانی برای بزرگداشت دانشگاهیان، عادی ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی صحیح برای اندیشیدن یک بار دیگر به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزگار است.

معلمی چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم کیست؟ خواه یا نه معمولاً می‌توان برای هرکسی اجتناب کرده اند عبارت معلم استفاده کرد. شاید همراه خود عالی خواستار آسان در سنت لغت‌های مختلف قصد کردن این عبارت برسیم هر خصوصی کدام ممکن است از برخی از معانی آموزش دهنده آموزشی هر دو مهارتی به شخص خاص عکس باشد واژه معلم به او اطلاق می‌شود با این حال در آموزه‌های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله ما فراتر اجتناب کرده اند این سخنان است.

معلمی عشق می‌خواهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سختی در کنار است. {کسی که} در جستجوی این حرفه می‌رود به هیچ وجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه در جستجوی منفعت دنیوی نیست چون می‌توان همراه خود همین آموزش در جستجوی کارهای بهتری سر خورد ولی شبیه به عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی کدام ممکن است در جوهره وجود شخص خاص معلم است نمی‌گذارد کدام ممکن است این شومینه خاموش شود.

آری معلمی عشق است. عشق است کدام ممکن است انسان را راهی دورافتاده ترین عوامل می‌تدریجی به همان اندازه کودکان آن دیار اجتناب کرده اند تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت محروم نشوند.

حرفه معلمی همراه خود هیچ جاده کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیاسی قابل ابعاد گیری نیست. عشق است کدام ممکن است معلم را وادار می‌تدریجی برای اینکه کودکی بافت ضعیف در بین همسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالان شخصی نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین عشق است کدام ممکن است وادار می‌تدریجی فرسنگ‌ها در کوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیابان برود به امید اینکه کودک‌ای را در کشاورزی در اطراف افتاده تربیت تدریجی کدام ممکن است شاید ۹، حتما فردای این محله در گرو تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعلیم مناسب فرزندان این آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی است.

همراه خود همه این سختی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشقت‌ها همین عشق یاد دادن به دیگران است کدام ممکن است معلم را خشمگین نگه می‌دارد. برترین نعمتی کدام ممکن است خدا به بنده‌ای عنایت کرده تعلیم دادن است از تمامی پیامبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامان تعلیم دهندگان جوامع شخصی بوده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً معلمی حرفه انبیاست.

آری معلمی دل می‌خواهد؛ دل کندن اجتناب کرده اند دنیا، دل کندن اجتناب کرده اند دلداری، دل کندن اجتناب کرده اند همه عامل.

وجود این همه تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری کدام ممکن است در بین اصولاً این قشر مشکل کش است فرمایش مولایمان علی بن ابی طالب را کدام ممکن است فرمودند «هرکس عبارت‌ای به من می خواهم بیاموزد به همان اندازه آخر عمر بنده او می‌شوم» را یادآورمان می‌تدریجی. این سخن اجتناب کرده اند بهترین معلم بشریت است اجتناب کرده اند {کسی که} تمام علوم نزد ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذریه ایشان است.

ما نباید فراموش کنیم کدام ممکن است بلند مدت این ملت در دستان همین دانشگاهیان است اینان هستند کدام ممکن است روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسم کودکان جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها ما را صیقل می‌دهند اینان هستند کدام ممکن است همراه خود تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهذیب نفس فرزندانمان باعث غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت ما می‌شوند.

پس باید این تاثیر گذارترین اشخاص حقیقی را اجتناب کرده اند همه جهت حمایت کرد؛ گویی نباید گذاشت آب در دلشان تکان بخورد از باغبانان این زاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خدای نکرده خدشه‌ای به شهرت این قشر وارد شود گویی بلند مدت عالی ملت خدشه‌دار شده است.

*روزنامه‌نگار