گوش فیل اراکی پرونده سراسری تبدیل می شود


فروشگاه پایین صفحه اصلی و داخلی

گوش فیل اراکی پرونده سراسری تبدیل می شود

سرپرست معاونت میراث‌باکلاس، اداره‌کل میراث‌‎باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی استان مرکزی ذکر شد: «پرونده ثبتی شیرینی عادی گوش‌فیل ویژه ماه مبارک رمضان, مستندسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع در فهرست میراث‌باکلاس ناملموس سراسری پرونده می‌شود.»

به گزارش گلونی به نقل اجتناب کرده اند روابط‌کلی اداره‌کل میراث‌باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان مرکزی، محسن کریمی روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ همراه خود ادعا این خبر افزود: «این شیرینی عادی در ماه مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارک رمضان در هنگام افطار سرو می‌شود.»

گوش فیل اراکی

سرپرست معاونت میراث‌باکلاس، اداره‌کل میراث‌‎باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی استان مرکزی یکپارچه داد: «پرونده ثبتی گوش‌فیل شناخته شده به عنوان شیرینی عادی اراک کدام ممکن است در ماه مبارک رمضان تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن می‌شود، توسط دست تهیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع مستندات آن برای پرونده در فهرست آثار ناملموس ملت کشتی احتمالاً خواهد بود.»

کریمی اضافه کرد: «محبوبیت خواص موادغذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص، آثار هنری پختن شام عادی، ملاحظه به بهزیستی {اعضای خانواده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند تولید دیگری اجزا ارزشمند قبلی است کدام ممکن است بخش اصلی‌ای اجتناب کرده اند میراث ‌باکلاس ناملموس هر دو مذهبی غذایی ما را در بازتاب تشکیل می‌داده است.»

سرپرست معاونت میراث‌باکلاس، اداره‌کل میراث‌‎باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی استان مرکزی همراه خود ردیابی به اینکه بعضی اجتناب کرده اند غذاهای عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت غذایی در استان در جاری فراموشی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث‌باکلاس در تذکر دارد نسبت به تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده در فهرست سراسری ملت اقدام تدریجی، افزود: «در گذشته اجتناب کرده اند این برخی وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی‌های عادی استان یادآور جوزغند نراق، توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فن تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پخت فتیروکسمه، سبک عادی پخت حلوای تبق ابراهیم‌آباد در فهرست سراسری پرونده شده است.»

کشتی سه پرونده میراث ناملموس به یونسکو

آش ترشی اراک غذایی بومی صحیح تمامی فصل‌ها

آش بلغور غذای بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش ذوق اراک

آش مصطفی اراک غذایی عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذیذ

نوک پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید

کد خبر : ۲۶۷۱۷۸ ساعت خبر : ۱۱:۲۰ ق.ظ