گفتگوی رئیس فیفا همراه خود رئیس فدراسیون ایران دانستن درباره حضور بانوان در ورزشگاه


جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۹:۳۱

viv

تهران (پانا) – رئیس فیفا ذکر شد کدام ممکن است همراه خود رئیس فدراسیون ایران دانستن درباره حضور بانوان در پایین مسابقه صحبت کرده است.

اینفانتینو رئیس فیفا در ذکر شد‌وگوی بی نظیر همراه خود آبارات دانستن درباره حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک‌های فیفا {در این} زمینه ذکر شد: بعد از همه {در این} خصوص همراه خود رئیس فدراسیون فوتبال ایران دانستن درباره حضور بانوان در ورزشگاه صحبت کردیم. استادیوم.”

وی یکپارچه داد: این موضوعی است کدام ممکن است در دل من می خواهم موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ۴ سال پیش همراه خود رئیس جمهور روحانی {در این} باره صحبت کردیم.

رئیس فیفا افزود: اکنون شرایط در ایران تنظیم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به کار روی این موضوع یکپارچه خواهیم داد.

وی در نهایت ذکر شد: ما به کار روی موضوع ورود خانمها ایرانی به ورزشگاه یکپارچه خواهیم داد.

مصاحبه ابرات را همین جا ببینید.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/