گزارش جمع آوری کمک های مالی ۱۴۰۰ تا قبل از موعد قانونی تقدیم مجلس شد


چهارشنبه ۲۹ ژوئیه ۱۴۰۱ – ۶ بعد از ظهر.

    مهرداد برباش

تهران (پانا) – رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: گزارش برداشت هزار و ۴۰۰ بودجه شش ماه قبل از مهلت قانونی پایان تیرماه آماده ارائه به مجلس است.

مهرداد بذرپاش در صفحه توئیتر خود نوشت:

وی ادامه داد: به یاری خداوند متعال همکارانم با گزارش کسر مالیات به مدت ۱۴۰۰ شش ماه قبل از پایان قانون در پایان تیرماه سال گذشته کار خود را به اتمام رساندند و آماده ارائه به مجلس شدند.

خروج به موقع سیگنالی برای دولت و مجلس برای بازسازی ساختار مالی و افزایش مدیریت مالی و بهبود کارایی و اثربخشی بودجه است.