کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار خوزستان ۴۱۲ نفر را به امکانات درمانی کشاند


دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۲۳:۱۰

بروز گرد و غبار شدید در خوزستان

تهران (پانا) – معاون معامله با دانشکده علوم پزشکی اهواز ادعا کرد در پی بروز پدیده ریزگردها دراستان خوزستان، روز دوشنبه (ازساعت ۸ به همان اندازه ۱۸) انواع ۴۱۲ فرد مبتلا دارای علائم تنفسی به امکانات درمانی خوزستان مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل مراقبت قرار گرفتند.

به گزارش ایرنا، دکتر حبیب حی‌بر گفت: اجتناب کرده اند این انواع فرد مبتلا ۳۸۸ نفر به صورت سرپایی معامله با شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ نفر در بخش های دوره ای بیمارستان های استان بستری شدند.

وی افزود: در وضعیت بروز کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار اجتناب کرده اند بیشتر مردم به طور قابل توجهی مبتلایان قلبی، تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان تقاضا تبدیل می شود پیشنهاد های پزشکی را انصافاً رعایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هنگام قرار تکل شاخص آلایندگی در وضعیت آسیب رسان، حتی الامکان اجتناب کرده اند منزل خارج نشوند.

گفتنی است سامانه پایش کیفی هوای ملت نیز در ساعت ۱۲ همانطور که صحبت می کنیم دوشنبه شاخص کیفی هوای شهرهای اهواز، آبادان، اندیمشک، دزفول، رامشیر، سوسنگرد، شادگان، شوشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجدسلیمان را در شرایط آسیب رسان ادعا کرد.

کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان همانطور که صحبت می کنیم دوشنبه همه امکانات آموزشی، دانشکده ها، موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات این استان را {به دلیل} عمق بالای آلودگی هوا تعطیل ادعا کرد.

اداره کل هواشناسی خوزستان، ورود توده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار اجتناب کرده اند کانون های ملت عراق را اجتناب کرده اند اواخر وقت شنبه پیش سوراخ بینی کرده بود.