کجا می توانید خط غذاهای فرآوری شده را تغییر دهید؟ : تغذیه


مردم می گویند اجتناب از همه غذاهای فرآوری شده یا بسته بندی شده راهی برای سلامتی و کاهش وزن است.

به طور معمول مغز به چیزهایی مانند نوشابه ، غلات ، چیپس ، میسلین و غیره می رود.

اما آیا مواردی را که معمولاً کمی سالم تلقی می شوند اضافه می کنید ، مانند:

  • پاساتا در ظرف (برای ماکارونی)

  • کنسرو تن

  • فتا (پیچیده در پلاستیک)

  • ظرفی از کورما (برای کاری)

  • رزوتو ذخیره کنید

  • نان ترش و ترش

هرکسی که اصرار به اجتناب از غذاهای فرآوری شده دارد: آیا تمام ذخایر ، غذاها ، ماکارونی ها و غیره خود را به صورت مخلوط تهیه می کنید و از غذاهای کنسروی و تمام پنیر به طور کامل اجتناب می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید