کجا می توانم نرخ جذب برای هر الکترولیت را پیدا کنم؟ : تغذیه


در واقع بدن انسان در یک ساعت چقدر سدیم ، منیزیم یا پتاسیم می تواند تبلیغ کند؟ با معنی مکیدن “بدن به جای رفتن به توالت از آن استفاده می کند”.

در گوگل جستجو کردم و مجلات دانشگاهی را جستجو کردم اما آنها را پیدا نکردم.

دیدگاهتان را بنویسید