کتاب هنر اورارتویی منتشر شد


خرید از پایین صفحه اصلی و در

کتاب هنر اورارتویی منتشر شد

کتاب هنر اورارتویی (حیوانات، اسطوره ها و گیاهان در مقایسه با سایر فرهنگ ها) نوشته مریم دارا توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگاه هنر نوشته شده است.

گزارش کردن گلو به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این کتاب در چهار بخش شامل اورارتوس که، نقوش جانوران اورارتف، نقوش اساطیری اورارتوف و نقوش گیاهی اورارتوف به این موضوع می پردازد.

مؤلف در مقدمه این کتاب نوشته است: «آثار متالورژی اورارتویی بسیاری تاکنون معرفی یا شرح داده شده است که گاه بر روی فلزات آنها آزمایش و بررسی شده و یا از نظر کاربری و ظاهر با آثار مشابه مقایسه شده اند و گاه اتومبیل اما مضامین و تفاسیر مختلف هر یک و تفاوت آنها با هنر و فرهنگ سایر مناطق کمتر مورد تحقیق محققان قرار گرفته است.»

نگارنده پژوهش خود را در سال ۱۳۹۶ در یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین مرکز تحقیقات میراث فرهنگی و گردشگری و مرکز تحقیقات هنر در زمینه موضوعات فلزی اورارتویی که به دست آمده و حفظ شده یا در ایران آغاز کرده است، سپس مشخص می شود که وجود دارد. یک کتاب در آن پرتکرارترین و پرطرفدارترین پروژه های اورارتویی، به ویژه فلزات را برای نوشتن معرفی می کند.

هدف نگارنده در این پژوهش تنها انجام هنر اورارتو و گنجاندن آن نیست، زیرا در گذشته بزرگ ترین افراد خارج از ایران به آن علاقه داشته اند، بلکه بیشتر به معرفی پرکاربردترین مضامین اورارتو بوده است. اورارتو این امر به ویژه برای کارهای فلزی، در مقایسه با سایر فرهنگ ها، پژوهشگران را به تحقیق در این راستا ترغیب می کند.

این کتاب درباره فرهنگ پیش از تاریخ دشت قزوین، تپه سگزآباد منتشر شده است

کتاب باستان شناسی و تاریخ شهر نوشهر منتشر شد

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را ببین

کد پستی: ۲۷۱۹۵۵ ساعت ارسال: ۹:۵۰ صبح