کاهش بیماری عروق کرونر مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در ۲۴ ساعت قبلی


سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱-۱۴:۳۳

سلام تصاویر کرونا

تهران (پانا) – در ۲۴ ساعت قبلی ۲۷۳۷ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید۱۹ در ملت ایجاد شد کدام ممکن است {در این} مدت ۲۸ فرد مبتلا بر تأثیر این بیماری جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند.

اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه در حال حاضر ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ بر ایده معیارهای تشخیصی بسته شدن، ۲۷۳۷ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید ۱۹ در ملت ایجاد شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۳۷۸ نفر بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کل مبتلایان کووید ۱۹ در ملت به ۷۱۹۷۵۰۵ نفر رسید. گفتن وصول.

در ۲۴ ساعت قبلی ۲۸ فرد مبتلا کووید۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع مبتلایان به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۸ نفر رسید.

تاکنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان، افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

۱۴۱۱ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی خرس مراقبت هستند.

به همان اندازه در حال حاضر ۵۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۶ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۳۴ شهر زرشکی، ۶۹ شهر نارنجی، ۲۹۱ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴ شهر آبی هستند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/