کالری سالم: تغذیه


آیا می توانید کالری / کربوهیدرات بیشتر ، شکر کمتر و غذاهای چرب / میان وعده را توصیه کنید؟ علاوه بر برنج ، ماکارونی ، آجیل ، موز و میوه ها … من اخیراً یک تمرین بسیار قوی انجام می دهم اگر صادقانه دیگر نتوانم به برنج و ماکارونی نگاه کنم. هر ایده؟

دیدگاهتان را بنویسید