چگونه می توان مطمئن شد که مواد مغذی کافی دریافت می کند؟ : تغذیه


من رژیم مبتنی بر کارخانه را شروع کردم و احساس شگفت انگیزی دارد ، مثل اینکه دستگاه در نهایت تمیز است. اما نگران بودم که مواد مغذی کافی دریافت نمی کنم و ترس با عصبانیت منابع ذهنی را در اختیار گرفته است. چگونه می توانم ثابت کنم که مواد مغذی کافی برای بدنم دارم؟

با تشکر از همه شما!

دیدگاهتان را بنویسید