ما مراحل بهبود رابطه غذایی شما را آموزش می دهیم و به شما می آموزیم که چگونه یک رابطه جدید ایجاد کنید که به رشد ، ثبات و حمایت کمک کند.

شما می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه بین غذاهای خود تعادل ایجاد کنید تا از سوء تغذیه و رژیم غذایی خودداری کنید ، وزن متعادل داشته باشید و با رژیم غذایی و بدن خود رابطه خوبی داشته باشید.