چگونه شخصا RDA را برای ویتامین ها و مواد معدنی اصلی شکست دادید؟ : تغذیه


به نظر می رسد غلبه 100 درصدی هر روز ، به ویژه با ویتامین ها و مواد معدنی خاص ، غیرممکن به نظر می رسد. چگونه مطمئن می شوید که به هدف خود رسیده اید؟ آیا یک اجاق گاز متراکم و مغذی مانند پنبه درست می کنید که هر روز می خورید؟ چیزی داری؟

دیدگاهتان را بنویسید