چگونه حقایق تغذیه ای را محاسبه می کنید؟ : تغذیه


آنچه در برچسب ها می بینید برگرفته از آن چیزی است که سازنده از قبل درباره محتوا می داند. Mars Inc از قبل پروتئین / کربوهیدرات / چربی موجود در یک اونس بادام زمینی یا یک اونس شکلات شیری را می دانست. آنها فقط برخی از ریاضیات را بر اساس دریافت خود انجام می دهند تا به واقعیت های تغذیه ای خود برسند.

اگر رژیم کاملاً جدیدی دارید و می خواهید در مورد پروتئین / چربی / کربوهیدرات ها بدانید ، به داروخانه احتیاج دارید. شما برای اندازه گیری مواد مغذی مختلف از تکنیک های مختلف استفاده می کنید. می توانید از طیف سنجی برای تعیین محتوای نیتروژن ، که سپس حاوی پروتئین است ، استفاده کنید. می توانید از کروماتوگرافی برای تعیین آنچه در چربی وجود دارد استفاده کنید. برای تعیین کل کالری می توانید همه چیز را در محیط بسته بسوزانید.

شیمی رشته ای است که تمام پاسخ های مورد نظر شما را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید