چه چیزی بیشتر از اثر کلی است ؛ بد غذا خوردن ، یا خوب خوردن؟ : تغذیه


آیا خوردن غذاهای مغذی فرد را سالم تر می کند؟ آیا خوردن بد بیشتر از خوردن خوب بر کل بدن تأثیر می گذارد؟ من در جایی شنیده ام که تأثیرات تغذیه خوب به اندازه ای که مردم فکر می کنند نیست ، زیرا اینها غذاهایی هستند که بدن به طور معمول فکر می کند در حال خوردن است.

دیدگاهتان را بنویسید