چه زمانی زمستان D در زمستان شروع می شود؟در زمستان من ویتامین D اضافه می کنم ، اما احساس اطمینان می کنم که در تابستان به اندازه کافی دریافت کنم. پاییز اینجاست اما خیلی غم انگیز نیست. بهترین زمان برای شروع مکمل کی است؟

ارسال شده توسط / u / fadeviolet
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید