چهارمین فاصله مناسبت داده ها‌آموزی اینوتکسی کاپ برگزار می‌شود


یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۴:۵۴

اینوتکس

تهران (پانا) – یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری «اینوتکس ۲۰۲۲» امسال میزبان برگزاری چهارمین فاصله مناسبت داده ها آموزی اینوتکسی کاپ در پارک فناوری پردیس {خواهد بود}.

به گزارش روابط کلی پارک فناوری پردیس، دبیر چهارمین فاصله مناسبت اینوتکسی کاپ اظهار داشت: {در این} مناسبت همراه خود طراحی بخش‌های مختلف جستجو در استعدادیابی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان غیر از حالت تستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارگزینه‌ای، بصورت ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اندازه مختلف بدنی-حرکتی، شناختی- ذهنی، روحی- روانی، هیجانی- عاطفی، ارتباطی- اجتماعی هستیم.

یاسر قرایی افزود: همراه خود ملاحظه به اینکه یکی اجتناب کرده اند بهترین گروه آماری ما داده ها‌آموزان هستند، خواستن {است تا} سنت نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری {در این} گروه‌‌های سنی ورود پیدا تنبل. یکی اجتناب کرده اند نیازها برگزاری مناسبت اینوتکسی کاپ نگـاه نـوآورانه، بلند مدت نگارانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم غفلت اجتناب کرده اند نیازهاى روز گروه درعرصه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح مختلف اجتناب کرده اند آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش می باشد. علاوه بر این کارآفرینان، مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان امکانات آموزشی نیز در بخش آموزش موقعیت دارند، اجتناب کرده اند این رو ما در اینوتکسی کاپ قصد داریم سنت نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را کدام ممکن است در نتیجه کارآفرینی می‌شود را در سنین زیرین‌تر وارد کنیم.

وی تصریح کرد: هدف ما این {است تا} پیرمردها داده ها‌آموزان همراه خود حضور {در این} مناسبت، استعدادهای فرزند شخصی را تا حد زیادی شناخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر خوبی را برای بلند مدت آنان طراحی کنند.

قرایی اظهار داشت: چهارمین فاصله مناسبت داده ها آموزی اینوتکسی کاپ این بار همزمان همراه خود یازدهمین فاصله نمایشگاه در سراسر جهان نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری (اینوتکس ۲۰۲۲) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف بهبود به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی آن در اندازه در سراسر جهان برگزار تبدیل می شود.

دبیر چهارمین فاصله مناسبت اینوتکسی کاپ یکپارچه داد: {به دلیل} این همزمانی، بخش های جدیدی اجتناب کرده اند جمله بخش نمایشگاهی برای راه اندازی شد پیشرفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات ساخت شده توسط داده ها آموزان، بخش راه اندازی شد مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز بخش کارگاهی برای مدیران مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی به این مناسبت اضافه شده است.

وی در دلیل نحوه برگزاری این مناسبت اظهار داشت: اینوتکسی کاپ برای ادغام کردن ۵ نیمه مختلف می باشد. خوب بخش برای ادغام کردن نمایشگاه است کدام ممکن است دستاوردهای مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها‌آموزان را راه اندازی شد می‌تنبل. بخش دوم پروتایپ است کدام ممکن است مربیان داده ها‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی می توانند مستندات پروتایپ شخصی را برای ما کشتی کنند. به همان اندازه درنهایت در بخش کافه سرمایه در بحث تجاری سازی آن‌ها کار کنیم. بخش تولید دیگری معلم برتر عنوان دارد کدام ممکن است همراه خود مانترا ممکن است، باشی، ما اصولی تدریس می‌کنیم به تعیین فرآیند‌های تدریس خلاقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترقی می‌پردازد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید درنهایت پس اجتناب کرده اند داوری به ۳ نفر اول جایزه اهدا احتمالاً خواهد بود.

قرائی افزود: بخش تولید دیگری بخش کارآفرینی است کدام ممکن است سرمایه‌گذاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران امکانات آموزشی اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت به این مناسبت دعوت می‌شوند به همان اندازه اجتناب کرده اند نمایشگاه بازدید کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فرآیند‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات مترقی آموزشی شناخته شده شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آن‌ها ارتباط برقرار کنند. بخش تولید دیگری توانمندسازی مدیران امکانات آموزشی است کدام ممکن است در آن همراه خود فرآیند‌های ورود به پیشرفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، چگونگی تحمیل مدارسی هنری در دوران پساکرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه در بخش نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در آموزش شناخته شده می‌شوند.

گفتنی است چهارمین مناسبت اینوتکس اینوتکسی کاپ همزمان همراه خود یازدهمین نمایشگاه اینوتکس اجتناب کرده اند ۲۰ لغایت ۲۳ اردیبهشت اجتناب کرده اند ساعت ۱۰صبح الی ۱۸ در پارک فناوری پردیس همراه خود حضور داده ها‌آموزان خانوار، داده ها‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران بدون هیچ هزینه ای برگزار احتمالاً خواهد بود.

علاقمندان می‌توانند برای کسب دانش تا حد زیادی همراه خود شماره تصمیم های ۲۶۷۵۱۵۰۷-۰۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۷۵۴۸۱۶-۰۲۱ تصمیم حاصل نمایند همراه خود به مکان inotexicup.ir مراجعه نمایند.