تعدادی از نکته آسان برای صرفه جویی در مقدار زیادی اصولاً


فقط انداز

تهران (پانا) – همراه خود منصفانه تکنیک آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملی می توانید در سال جدید برای تمام نیازها مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده شخصی پس انداز مالی کنید.

به گزارش همشهری وب مبتنی بر، وضعیت مالی متنوع اجتناب کرده اند خانوار ها خوشایند پیش نمی رود. در چنین شرایطی، صحبت اجتناب کرده اند پس انداز مالی قابل دستیابی است بیش اجتناب کرده اند آنکه طرفدار درست باشد، آزاردهنده باشد. وقتی درآمد همراه خود مخارج همسو نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ملزومات اصولاً اجتناب کرده اند درآمد ما باشد، تصور چنین مقوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت نگری دردسر است. با این حال مشاوران مالی خانوار می گویند صرفه جویی در شرایط مالی کنونی ممکن است راه خوبی برای تحمیل ایمنی نسبی مالی باشد، با این حال بستگی دارد شرایط مسکن افراد دارد.

افرادی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند رفاه پولی خوبی برخوردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی می توانند پول اجباری را خرج کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند درآمد ماهانه شخصی هر آنچه را کدام ممکن است می خواهند بخرند. بعد از همه این اشخاص حقیقی دلیلی برای صرفه جویی در مقدار زیادی پول اجتناب کرده اند درآمد ماهانه شخصی نمی بینند. اجتناب کرده اند طرفی افرادی هم هستند کدام ممکن است درآمد ماهانه شان کمتر اجتناب کرده اند ارزش های مسکن شان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیتر را می خوانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبخند می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شخصی می گویند چقدر خوشحالی؟ با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است اگر دیدگاه شخصی را نسبت به پس‌انداز تنظیم دهیم، متوجه می‌شویم کدام ممکن است پس‌انداز هم برای قشر مرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برای اقشار کم درآمد قابل دستیابی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجباری است.

چرا صرفه جویی حیاتی است؟

پس انداز مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک کردن این کدام ممکن است مقدار خاص را برای مواقع حیاتی مخلوط کرده اید ارائه می دهیم اوقات فراغت می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بروز منصفانه اتفاق غیرمنتظره استرس ممکن است را کاهش می دهد. پس انداز مالی علاوه بر این ارائه می دهیم {کمک می کند} برای بلند مدت ای بیشتر این سیستم ریزی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیازها شخصی نزدیک شوید. پس انداز مالی ساده برای آینده نیست. حتی می توانید اجتناب کرده اند پس انداز مالی مختصر مدت بیشترین استفاده را ببرید. شناخته شده به عنوان مثال، همراه خود هدف وارد شدن به حداقل یک بازدید لذت بخش برای تعدادی از ماه بلند مدت، پس انداز مالی کنید. اجتناب کرده اند تولید دیگری مزایای پس انداز مالی می توان به عدم خواستن به رهن، استرس پولی کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت ایمنی اصولاً ردیابی کرد، با این حال پرس و جو اینجاست کدام ممکن است چگونه در هر شرایطی حتی همراه خود درآمد کم به پس انداز مالی رفتار کنیم؟

آنچه را کدام ممکن است اجتناب کرده اند این معنی کشف اید نظر کنید

اولین قدم در ایجاد حساب پس انداز مالی اینجا است کدام ممکن است بدانید چقدر ارزش می کنید. اجتناب کرده اند اول ماه قیمت هر چیزی را کدام ممکن است می کسب اجتناب کرده اند ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل منزل گرفته به همان اندازه رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرایه ماشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید … بنویسید. در طولانی مدت ماه، کل ارزش ها را اکتسابی خواهید کرد به همان اندازه ببینید چقدر ارزش کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً ارزش های درمورد به آن است. با توجه به چیست.

بردن اشیا غیر حیاتی

اکنون کدام ممکن است می شناسید چقدر در ماه ارزش کرده اید، می توانید پس انداز مالی را آغاز کنید. بودجه ممکن است باید آرم دهد کدام ممکن است ارزش های ممکن است نسبت به درآمد ممکن است چقدر {است تا} بتوانید ارزش های شخصی را این سیستم ریزی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های اضافی را محدود کنید. برای ذخیره، اشیا زیر را انجام دهید:

از پنجاه سهم درآمد شخصی برای تعمیر نیازهای شخصی بیشترین استفاده را ببرید، یعنی ارزش های تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی یادآور اجاره، اقساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبوض آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی.

اجتناب کرده اند ۳۰ سهم درآمد شخصی برای نیازهای شخصی بیشترین استفاده را ببرید، یعنی ارزش های متغیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر حیاتی یادآور وارد شدن به رستوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب بسته اینترنتی هر دو اشتراک.

۲۰ سهم اجتناب کرده اند درآمد شخصی را پس انداز مالی کنید؛ پس اگر همراه خود کسر مالیات ماهیانه ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد تومان درآمد داشته اید یعنی می توانید ماهیانه ۱۲۶۰۰۰۰ تومان جدا بگذارید. همراه خود این الگو تنها در یک واحد سال ۱۵۱۲۰۰۰۰ تومان پس انداز مالی خواهید کرد.

ارزش ها را تصمیم گیری کنید

{اگر نمی توانید} آنقدر کدام ممکن است می خواهید پس انداز مالی کنید، وقت آن رسیده کدام ممکن است ارزش های شخصی را کاهش دهید. چیزهای بی معنی یادآور کسب لباس اضافی، وعده های غذایی مصرف کردن در پوست اجتناب کرده اند خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه های پرهزینه قیمت را کدام ممکن است می توانید کمتر روی آن ها خرج کنید، تعیین کنید. راه هایی برای صرفه جویی در ارزش های تدریجی ماهانه شخصی یادآور قبوض تلفن، آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت بیابید. مفهوم های تولید دیگری برای کاهش ارزش های روزانه عبارتند اجتناب کرده اند:

کاهش یافته است ها را بازو کم نگیرید

به منظور شما خوش بگذرانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول کافی برای این را امتحان کنید ندارید، می توانید همراه خود برای مشاوره مکان هایی یادآور نتبرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیفان، شرکت ها علاقه را همراه خود نصف قیمت خریداری کنید. علاوه بر این می توانید اجتناب کرده اند کدهای کاهش یافته است حاضر شده توسط مغازه ها {هر ماه} برای گرفتن فراهم می کند منزل بیشترین استفاده را ببرید.

اشتراک های استفاده نشده را جدا بگذارید

اگر زمان کافی برای تماشای ویدیوهای Vodas یادآور Namava را انتخاب کنید و انتخاب کنید Filimo ندارید، {نیازی نیست} بخشی اجتناب کرده اند پول شخصی را صرف اشتراک کنید، هر دو اگر استفاده ممکن است اجتناب کرده اند بسته های آنلاین منع شده است، در کسب بسته آنلاین شخصی {تجدید نظر} کنید. آنلاین صحیح مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کمیت ممکن است کسب می کنید

{در خانه} مراقب شخصی باشید

این سیستم ریزی کنید کدام ممکن است اصولاً وعده های غذایی شخصی را {در خانه} بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به منظور شما حداقل ماهی منصفانه بار به رستوران بروید، یکی اجتناب کرده اند آنها را کبریت همراه خود بودجه شخصی انواع کنید، متعاقباً در گذشته اجتناب کرده اند رزرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارش وعده های غذایی حتما لیست قیمت را بازرسی کنید. همراه خود این حرف ها کدام ممکن است میخواهیم منصفانه بار منصفانه ساعت شب لذت ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید … شخصی را گول نزنید; لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت در تضاد همراه خود اسراف است. می توانیم همراه خود کمترین ارزش شبی فراموش نشدنی را برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار مان رقم بزنیم.

منصفانه لیست کسب اکتسابی کنید

در گذشته اجتناب کرده اند کسب، قوانین اولین را روی منصفانه کاغذ بنویسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه لیست کسب کنید. همراه خود دستگاهی کدام ممکن است خریده‌اید ردیف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انتخاب بعدی بروید. با بیرون این لیست، قابل دستیابی است چیزهایی را کدام ممکن است خواستن دارید فراموش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهای غیر حیاتی بخرید.

درخواست شده است های ممکن است همراه خود نیازهای ممکن است منحصر به فرد است

به خاطر داشته باشید کدام ممکن است از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است ها منحصر به فرد است. خواستن به آب، وعده های غذایی، سرپناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس حیاتی است، با این حال حمل لباس‌های مدل دار، وارد شدن به رستوران‌های اشرافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجاره خانه‌هایی کدام ممکن است در حیطه پولی ممکن است نیستند، درخواست شده است‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای نادرستی هستند کدام ممکن است می‌توانند ممکن است را برای کسب درآمد در مضیقه قرار دهند. . . وقتی وسوسه می شوید کدام ممکن است خریدی بی معنی یادآور کامپیوتر لپ تاپ، سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … انجام دهید، تعدادی از روز استقامت کنید به همان اندازه ببینید خواه یا نه این یکی اجتناب کرده اند از ملزومات هر دو درخواست شده است های شماست. {در این} صورت، قابل دستیابی است آن را غیر حیاتی بیابید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخواهید در ارزش شخصی صرفه جویی کنید.

بی هدف خرج کنید

یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه ها برای صرفه جویی در مقدار زیادی، تصمیم گیری هدف است. همراه خود در نظر گرفته شده کردن با توجه به آنچه قابل دستیابی است بخواهید برای آن پس انداز مالی کنید آغاز کنید – هر دو در مختصر مدت (منصفانه به همان اندازه سه سال) هر دو آینده (۴ سال هر دو اصولاً). سپس تخمین بزنید کدام ممکن است چه از پول خواستن دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه مدت قابل دستیابی است اندازه بکشد به همان اندازه آن را پس انداز مالی کنید. نیازها مختصر‌مدت یادآور صندوق اضطراری (ارزش‌های مسکن سه به همان اندازه ۹ ماه) هر دو پس‌انداز برای پیش‌تیز کردن خودرو، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها بلندمدت یادآور پیش‌تیز کردن خانه.

به طور مشترک پس انداز مالی کنید

برای ذخیره موفقیت آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک سطوح زیر را دنبال کنید:

۱. بخشی اجتناب کرده اند حقوق شخصی را مستقیماً در نظر گرفته پس انداز مالی شخصی واریز کنید هر دو {هر ماه} منصفانه سوئیچ خودکار اجتناب کرده اند حساب بی نظیر شخصی در نظر گرفته پس انداز مالی شخصی ترتیب کنید.

۲. منع امکان درو کردن اجتناب کرده اند حساب پس انداز مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل لغو تصرف حساب جاری شناخته شده به عنوان رویکردی برای نیازها مختصر مدت هر دو آینده.

کسب نقدی

همراه خود تنظیم فرآیند تیز کردن کارمزد، همه عامل به عمومی تنظیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد می توانند همراه خود مقوا بانکی شخصی کسب وب مبتنی بر کنند، با این حال برای جلوگیری اجتناب کرده اند ولخرجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه جویی در ارزش، بیشتر است پول نقد را همراه خود مقوا بانکی متنوع کنید، از پول نقد باعث صرفه جویی کمتری تبدیل می شود. ممکن است سرگرمی را نمی کسب اگر احتمال دارد کسب وب مبتنی بر دارید، رمز دوم مقوا شخصی را برای دلسرد کردن سرزنده نکنید.

مراقب انبساط پس انداز مالی شخصی باشید

پیشرفت پس انداز مالی شخصی را {هر ماه} بازرسی کنید. این ارائه می دهیم {کمک می کند} ۹ تنها به این سیستم پس انداز مالی شخصی پایبند باشید اما علاوه بر این برای عجله مشکلات را تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع کنید. پس انداز مالی کردن پول ممکن است ممکن است را الهام بخش تدریجی به همان اندازه راه های بیشتری برای صرفه جویی در مقدار زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به نیازها شخصی بیابید.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/