چند میوه؟ : تغذیه


من گرانولا را با عشقم به موسلی ، فرنی و غیره درست می کنم ، بنابراین اغلب در طول روز غذاهای زیادی با فرنی می خورم. به جای شیر ، من از شیر جو استفاده می کنم ، که تازه با بلغور جو دوسر مخلوط شده است. بنابراین شروع کردم به این که از خودم بپرسم ، پرخوری چه زمانی می تواند صدمه ای به من وارد کند؟

دیدگاهتان را بنویسید