چرا کتو چهره من را تغییر می دهد. آن را نرم و شفاف جلوه دهید؟ : تغذیه


او طرفدار کتو نیست. این تغییر واقعاً می تواند اتفاق بیفتد زیرا من از خوردن تمام غذاهایی که معمولاً هر روز می خورم ، دست می کشم. و می دانید که لیست غذاهای بی ارزش یک لیست عالی است. شاید بخاطر اینه که

من 2 سال پیش 1.5 ماه کتو کردم. یادم هست که صورتم بسیار زیبا شد. خیلی نرم. مثل من به عنوان یک پسر کوچک زیبا. من هم دوست نداشتم. اما برام مهم نیست که این علامت پزشکی باشه

دیدگاهتان را بنویسید