چرا ریز مغذی ها در یک محصول بسته به محل نگاه شما بسیار متفاوت هستند؟ : تغذیه


به عنوان مثال ، با استفاده از بالاترین نتایج هنگام نوشتن “کربوهیدرات آجیل برزیل” ، 12.27 گرم 100 گرم در www.fatsecret.co.za ، 4.5 گرم در 100 گرم در www.foodnutritiontable.com پیدا کردم و بسته تخم مرغ برزیلی من 3.1 گرم دارد. در هر 100 گرم

من همین مشکل را با ماکروهای دیگر و موارد دیگر پیدا کردم. چرا چنین است و به کدام دندان اعتماد دارم؟

دیدگاهتان را بنویسید