چرا دریاچه ارومیه برگردانده نشده است؟


چرا دریاچه ارومیه برگردانده نشده است؟

گزارش کردن گلو به گزارش شبکه تلفن همراه ایران، دکتر محمد فضلی، جامعه شناس درباره علت عدم بازگرداندن دریاچه ارومیه نوشت:

این روزها جنجال ها و جنجال ها در تریبون های اینترنتی درباره خشک شدن دریاچه ارومیه زیاد شده است، این مسائل منشأ بحث و تصمیم گیری های سیاسی است، نگاه نژادی و زبانی را هم نشان می دهد. اما این بحث ها مشکلی را حل نمی کند.

مسائلی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه یا آب های دیگر مانند زاینده رود، زمین گاوخونی، طشک، بختگان و دریاچه هامون و … را حل کرده و جوانب مشکل را به طور کامل بررسی و درک کنید.

احیای دریاچه ارومیه به دلیل اینکه سازمانی به نام «ستاد احیای دریاچه ارومیه» با یک تصمیم سیاسی چند میلیارد تومانی صادق بوده و به نتیجه مطلوب نرسیده است، اقدامی مشروع برای تحقیقات سیاسی است.

گزارش پیوست بهترین تلاش من برای توضیح این است که چرا احیای دریاچه ارومیه شکست خورده است. امیدوارم او توصیه هایی برای علاقه مندان به موضوع دریاچه ارومیه، خبرنگاران رسانه ها، سازمان های دولتی درگیر و غیره داشته باشد. من فکر می کنم این نوع گزارش های سیاسی در مستندسازی جنگ توییتری بهتر است.

گزارش را می توانید از اینجا دانلود کنید ارتباط دادن دانلود. “

باید گفت احیای دریاچه ارومیه یکی از دغدغه های اصلی مردم منطقه است. اثرات زیست محیطی خشک شدن این دریاچه از جمله گرد و غبار نمک، نابودی بخش کشاورزی و تهدید جان میلیون ها نفر از ساکنان غرب کشور عاملی نگران کننده است.

به گفته کارشناسان با خشک شدن دریاچه ارومیه بیش از ۱۰ میلیارد تن نمک به صورت گرد و غبار و طوفان بر سر مردم این منطقه می ریزد و این مشکل رخ نمی دهد و تنها آذربایجان را درگیر می کند بلکه دامنگیر بسیاری می شود. قلمرو ملی

فراخوان هزاران نفر برای نجات و نجات دریاچه ارومیه

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را بررسی کن