پودر پروتئین آب پنیر VS مبتنی بر حیوانات: تغذیه


من زیر سنگ زندگی کردم و متوجه نشدم که یک پودر پروتئین (نه کارخانه ای) وجود دارد که پروتئین لبنی نیست. gf من ورزش و برنامه رژیم غذایی جدیدی را شروع کرد و پودر پروتئین حیوانی را با استفاده از پروتئین ماهی آزاد ، پروتئین لوبیا ، پروتئین برنج ، پروتئین مرغ و غیره خریداری کرد (در صورت لزوم می توانم آن را در نظرات نام ببرم). آیا این نوع پودر پروتئین بهتر از پودر مستقیم پروتئین شیر است؟ شاید برخی از جوانب مثبت و منفی؟

دیدگاهتان را بنویسید