پنیر بولونیا و آمریکایی: تغذیه


مدتی در یک قصاب / میمون نیوجرسی کار کردم. همه قدیمی ترین مشتریان (بیش از 70) تا کنون بولونیا ، پنیر آمریکایی و بیوورست خریداری کرده اند. موضوع بود.

من ساندویچ بولونیا و پنیر با سس مایونز و خردل را دوست دارم … اما من هر روز آن را نمی خورم زیرا می دانم که برای من خوب نیست.

آیا این افراد مسن در نمک ذخیره می شوند؟ هزینه اش چقدر است؟

دیدگاهتان را بنویسید