پلنگ ایرانی در عشات پهلوی لرستان پیدا شد


مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان خواستار ثبت شکل ظاهری گونه پلنگ ایرانی در شکارگاه و صیادی هشتاد پهلوی این استان شد.

گزارش کردن گلو به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان، علی سالاروند گفت: این فیلم توسط یکی از فیلمسازان که به شدت به محیط زیست اهمیت می دهد نوشته شده و به کارشناسان اداره مدیریت و پایش حیات وحش معرفی شده است. اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان و بازرسی های مناسب بعدی به عنوان مستند حضور این گونه بسیار مهم در استان تایید شده است.

سالاروند همچنین گفت: پلنگ ایرانی یکی از غذاهای دریایی غالب در ایران است.

وی افزود: لرستان از یک سو به دلیل کوهستانی وسیع و مناطق صاف و خالی از سکنه، شهرها و از سوی دیگر یکی از مهمترین زیستگاه های پلنگ در غرب کشور و منطقه زاگرس به شمار می رود. فعالیت هایی مانند دامپروری، کشاورزی، راه سازی و سایر فعالیت ها بر روی حیوانات بزرگ وحشی به ویژه خوک ها.

سالاروند گفت: دستیابی به برآورد دقیق از وضعیت بیولوژیکی، شرایط زیستی و توزیع آن در ایالت برای تعیین مدیریت و حفاظت حیاتی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: حفاظت از جمعیت گربه سانان بزرگ مانند پلنگ (Panthera pardus saxicolor) به دلیل وسعت زیاد، جمعیت کوچک، منطقه، نیازهای شدید، میزان موفقیت کم و تعداد زیاد خانوارها، بسیار حساس است.

وی با اشاره به اینکه گوشتخواران جزو گونه های پراکنده و مشخص شده در اکوسیستم ها به حساب می آیند، گفت: با حفظ این گونه ها در محیط زیست می توان گونه های دیگر را نیز حفظ کرد، البته تنها با حذف آنها با شکار پرندگان و تخریب زیستگاه. جمعیت برخی از گونه‌ها گمان می‌رود که تعداد پلنگ‌ها افزایش یافته و این افزایش جمعیت باعث اختلال در بقیه اکوسیستم و درگیری بین گوشتخواران و جوامع انسانی شده است.

سالاروند از همه ایالت ها خواست تا با مدیرکل حفاظت از محیط زیست برای حفظ زنجیره غذایی بین غذا و خوراک و جلوگیری از حملات به حیوانات وحشی، به ویژه گونه های پراکنده، در صورت حذف، منجر به آسیب شود، همکاری کنند. نتایج شیوع برخی گونه ها مانند خوک، گرگ و غیره. و اگر تهدیدی دیدند، باید با استفاده از سیستم تلفن ۱۵۴۰ به افسر حفاظت از محیط زیست ایالت اطلاع دهند.

دو بیرق یاک در خانه میداندشت جاجرم کشف شد

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را بررسی کن