پرواز آتا به نجف با ۱۲ ساعت تاخیر انجام شد


پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۰:۰۳

فرودگاه امام خمینی

تهران (پانا) – پرواز شرکت هواپیمایی آتا از فرودگاه امام به نجف که قرار بود ساعت ۲۲ شب گذشته انجام شود، نزدیک به ۱۲ ساعت تاخیر داشته است.

به گزارش ایرنا، از آنجایی که گذرنامه مسافران پرواز شماره ۶۶۵۴ مشخص شده است، نمی توانند از فرودگاه خارج شوند و آتا و فرودگاه امام به مسافران خدماتی ارائه نکرده اند.

به همین دلیل مسافران از شب گذشته در کف فرودگاه امام می خوابند و بی توجهی مدیریت آتا ایر و فرودگاه امام مشهود است.

طبق قوانین و مقررات سفر هوایی، شرکت هواپیمایی باید در مدت زمان بیش از ۴ ساعت امکان ارائه خدمات اقامتی و غذایی به مسافران را داشته باشد.