پاسخ دبیرکل به امضای او


جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ – ۲۳:۲۷

امرانی فر

تهران (اسپانیا) – دبیرکل وزارت فوتبال به تقلبی بودن امضای خود پاسخ داد.

به گزارش ایرنا، حسن کامرانی فر گفت: چند روز پیش نامه ای مبنی بر برگزاری اردوی تیم فوتبال بانوان در شیراز منتشر شد که با امضا و مهر این تیم فوتبال من همراه شد.

وی افزود: این نامه دوباره به من رسید که هیچ وقت لازم نبود اردویی مثل این آقایان برپا شود، با اینکه کمپ تازه راه اندازی شده بود، اما برای این آقایان نه.

دبیرکل سازمان لیگ فوتبال کشور به نمایندگی از اینکه بازیکنی در یک تیم راه یافته است، قول داد که در تیم ملی بماند و گفت: این قضیه در همه جای دنیا اتفاق می افتد و وجود دارد. در برخی از قراردادها لیست شده است. این در مورد ماندن در تیم ملی است.” اینها گزینه های قراردادی هستند.

وی در خصوص کمک واسطه تصویری افزود: هفته گذشته ۵ شرکتی که می توانستند در این پروژه کمک کنند را برای تصویب فرستادیم و زمان بسیار کمی برای این موضوع وجود دارد و بعدی و قوی تر است.
کامرانی فر گفت: فیفا از ۱۵ شرکت قبلی به ۵ شرکت تنزل داده است که این پرونده با مدل جدید و متدولوژی جدید دنبال می شود. البته از این شماره با ۲ تا ۳ شرکت تماس گرفتیم و منتظر پاسخ بودیم.