پارک‌های پایتخت تفکیک جنسیتی نمی‌شوند


یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۲:۴۸

بازدید رسانه‌ای از پارک‌های مادر و کودک و مراسم افطار شهردار تهران با پاکبانان

تهران (پانا) – رئیس کمیسیون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی شورای شهر تهران همراه خود تاکید بر اینکه پیش اجتناب کرده اند این نیز صحیح‌سازی مناطق در بوستان‌ها توسط شهرداری {انجام شده} بود، تفکیک جنسیتی در پارک‌های پایتخت را تکذیب کرد.

نرگس معدنی‌پور همراه خود ردیابی به حواشی تحمیل شده برای ساختار بوستان‌های مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک اظهار کرد: اطلاع‌رسانی نادرست یکی اجتناب کرده اند مهمترین علل به وجود آورنده حواشی برای ساختار صحیح‌سازی بوستان‌ها برای مادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان است. همین مسئله باعث شد به همان اندازه دانش ناکافی در اختیار ساکنان قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت‌هایی در شهر تحمیل شود.

وی همراه خود تکذیب تحمیل تفکیک جنسیتی در پارک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستان‌ها اظهار داشت: ساختار صحیح‌سازی منطقه در بوستان‌ها پیش اجتناب کرده اند این نیز توسط شهرداری اجرایی شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون مدیریت شهری در جاری رشد .

رئیس کمیسیون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: در جاری حاضر اجتناب کرده اند سوی ساکنان این توقع موجود است کدام ممکن است شهرداری هم درخصوص بوستان‌های بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در صحیح‌سازی بوستان‌های کلی برای بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان امتحان شده مضاعفی داشته باشد.

وی علاوه بر این تصریح کرد: {در این} میان شورای شهر نیز باید همراه خود ملاحظه به اینکه منصفانه مطالبه کلی {در این} زمینه موجود است پیگیری‌های مورد نیاز را به انجام برساند.

معدنی‌پور همراه خود ردیابی به ضعیف {فضای کافی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول برای رشد بوستان‌های بی نظیر برای مادران، کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌ها در شهر تهران ادای احترام به شد: همراه خود ملاحظه به این موضوع مهم، یکی اجتناب کرده اند راهکارهای ممکن برای این منظور، صحیح‌سازی بخشی اجتناب کرده اند فضاهای فعلی برای مادران، کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌هاست.

وی افزود: برای اجرای صحیح این ساختار، کمیسیون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر این موضوع تاکید دارد کدام ممکن است باید این ساختار به صورت آزمایشی اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورتی کدام ممکن است رضایت‌مندی ساکنان را به در کنار داشت در بخش عکس اجتناب کرده اند پارک‌های شهر به مرحله اجرا گذاشته شود.

معدنی‌پور در طولانی مدت تاکید کرد کدام ممکن است کمیسیون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر اجرای این ساختار نظارت ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخوردها {در این} زمینه را بازرسی می تدریجی.