ویژه این سیستم های نوروزی و نشاط به مدت یکسال


ویژه این سیستم های نوروزی و نشاط به مدت یکسال

بر ایده داستان ها گالن این سیستم های سال عرضه ویژه کدام ممکن است اجتناب کرده اند جامعه های مختلف چاپ شده می شوند وجوه مشترک زیادی دارند. اجتناب کرده اند اینکه همه آنها ساعت شب در گذشته اجتناب کرده اند سال نو روی آنتن می توسعه و تکرارهای روزهای بعد اجتناب کرده اند آنتن را محافظت می دهند به همان اندازه مجری های سبک روز و دکورهای صاف روی صحنه.

بعد از همه اینها ایده ها مثبتی است و آنچه هر سال تکرار تبدیل می شود و تاکنون چاره ای اندیشیده نشده، ضعیف وقت برای بحث و dishing out اقلام است.

به همین دلیل به سراغ بینندگان این این سیستم ها رفتیم به همان اندازه ببینیم تذکر آنها فکر می کنند آن چیست.

ویژه این سیستم های نوروزی

– سلام نظرتون با اشاره به این سیستم های ویژه نوروز چیه؟
شهروند: همراه خود سلام و تبریک سال نو و تبریک سال نو، این این سیستم ها فوق العاده مفید هستند و نماد می دهند کدام ممکن است می توانند در دوره کوتاهی تاثیرگذار باشند.

– چطور؟
شهروند: خواه یا نه به همان اندازه به فعلی اشخاص حقیقی celeb زیادی را در یک واحد در یک روز واحد روز دیده اید؟ هر دو لحن «بوی عید» را در مدل های مختلف شنیده اید؟

– ۹، با این حال مهم اینجا است کدام ممکن است همه را همراه خود هم ببینیم؟
شهروند: بعد از همه در روزهای تولید دیگری فرصتی برای اوج خاراندن {وجود ندارد}، با این حال در سفر می توانید چنین این سیستم هایی را تماشا کنید و سال جدید را همراه خود نشاط تحریک کردن کنید.

بیشتر نیست در کل سال در این سیستم های هر کدام اجتناب کرده اند شخصیت های مهم ورزشی و هنری را ببینیم؟
شهروند: اشکالی ندارد، با این حال بدون در نظر گرفتن نشاط سازنده در تحریک کردن سال تا حد زیادی باشد، سال بهتری {خواهد بود}. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، اگر این این سیستم ها و انتخاب آنها نبود، ما نمی دانستیم در بازدیدهایمان چه بگوییم و سؤالات خصوصی می پرسیدیم. با بیرون این سیستم های خوشایند {و متنوع}، نحوه چاپ شده آنها تنظیم نمی کرد.

پس مشکلی نیست
شهروند: به نظرم دلایلی کدام ممکن است گفتم کافی است. راستی در ابتدای گفتگو عید را تبریک گفتید؟

مصاحبه های تولید دیگری را بیاموزید

انتهای پیام

نویسنده: ساره ملاعباسی

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شود

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/