وزیر ملت مجوز ۵ صفحه بحث اقلیت های مذهبی را تمدید کرد


سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱-۲۰:۳۲

محسن اسلامی

تهران (پانا) – دبیر کمیته ماده ۱۰ قوانین ورزش رویدادها و اقلیت های دینی اظهار داشت: وزیر ملت مجوز ورزش ۵ تشکل اقلیت های دینی را تمدید کرد.

به گزارش روابط کلی وزارت ملت، محسن اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری تصدیق شد: همراه خود امضای احمد وحیدی مجوز تجهیزات گلف فرهنگیان، شورای خلیفه گری ارمنی-آذربایجانی و شورای خلافت ارامنه کاتولیک در آذربایجان ایران تمدید شد.»

وی افزود: مجوز ورزش صفحه بحث زرتشتیان و ارامنه شریف آباد اردکان در تهران و شمال نیز صادر شد.

مدیرکل سیاسی وزارت ملت یکپارچه داد: جمهوری اسلامی ایران یکی اجتناب کرده اند کشورهایی است کدام ممکن است اقلیت های دینی اجتناب کرده اند دیرباز در آن حضور داشته اند و طبق دستور ۱۳ قوانین اساسی جمهوری اسلامی، ادیان سه گانه عبارتند اجتناب کرده اند. مسیحیت، زرتشت و یهودیت. آنها بر مقدمه سیستم شخصی حرکت می کنند.

و اسلامی بازگشت به شد: همراه خود تصویب و صدور مجوز ورزش اجتناب کرده اند طریق وزارت ملت، ۵۷ صفحه بحث در ملت سرزنده هستند {و هر} ساله بر مقدمه بودجه سراسری حمایت های زیادی اجتناب کرده اند این صفحه بحث ها انجام تبدیل می شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/