وزش باد از حداکثر در کنار همراه خود کروی و گرد و غبار در ۶ استان؛ اجتناب کرده اند حضور در خارج از درب


یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۴:۳۱

ظهور گرد و غبار شدید در خوزستان

تهران (پانا) – گروه هواشناسی نسبت به افزایش کروی و غبار در مناطق مرزی غرب ملت هشدار داد و به همه گروه‌ها طرفدار کرد اجتناب کرده اند حضور در خارج از درب خودداری کنند.

گروه هواشناسی نسبت به سوئیچ و رشد کروی و غبار به طور قابل توجهی به مناطق مرزی، استاندارد زیرین هوا و دید کم اجتناب کرده اند یکشنبه (۲۱ فروردین) به همان اندازه اواخر وقت یکشنبه هشدار نارنجی داد.

این شرایط جوی در استان های کرمانشاه، ایلام و خوزستان پیش سوراخ بینی تبدیل می شود و {در این} مدت کم دید، استاندارد هوا و اختلال در تردد همچنان در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی است.

بنا به طرفدار گروه هواشناسی، پرهیز اجتناب کرده اند حضور در خارج از درب برای همه تیم ها و متعهد شدن تدابیر اجباری برای جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب بالقوه قدرت ظریف به کروی و غبار در اصل کار قرار گیرد.

این گروه علاوه بر این نسبت به افزایش فشار و وزش باد از حداکثر موقتی در کنار همراه خود کروی و گرد و غبار {و کاهش} دید اجتناب کرده اند صبح یکشنبه (۲۱ فروردین) به همان اندازه اواخر روز یکشنبه هشدار زرد داد.

این شرایط جوی کدام ممکن است در استان های قزوین، البرز، قم، لرستان، نیمه شمالی مرکزی، شمال همدان، شمال اصفهان، نیمه جنوبی تهران، نیمه جنوبی سمنان و خراسان شمالی، گلستان رخ می دهد باعث کاهش دید افقی {و کاهش} استاندارد هوا تبدیل می شود. حرکت پیگیری بازدید کنندگان سایت را مختل می تدریجی.

برای کاهش احتمال آسیب، گروه هواشناسی طرفدار می تدریجی اجتناب کرده اند ورزش های در خارج از درب، به طور قابل توجهی برای {افرادی که} کشف نشده خطر هستند، پرهیز شود و اقدامات احتیاطی برای جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب بالقوه به قدرت ظریف به کروی و غبار انجام شود.

و هشدار نارنجی گروه هواشناسی پیش سوراخ بینی می تدریجی کدام ممکن است پدیده های جوی عواقب عقب کشیدن و خسارات بالقوه به در کنار داشته باشد. خوب هشدار نارنجی برای پیکربندی تجهیزات های به فرماندهی برای مقابله همراه خود خوب پدیده مخرب صادر تبدیل می شود. هشدار زرد نشان می دهد که پدیده های آب و اثیری موجود است کدام ممکن است قابل انجام است در بازدید و ورزش های روزانه اختلال تحمیل تدریجی. این هشدار اطمینان حاصل شود که افزایش توجه کلی صادر شده {است تا} بتوانند برای مقابله همراه خود پدیده های جوی کدام ممکن است یک مدت کوتاه شدیدتر اجتناب کرده اند حد استاندارد هستند، کنار هم قرار دادن شوند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مسئولان نیز متوجه این هشدارها هستند به همان اندازه در صورت لزوم اقدام کنند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/