وزارت ملت و تجهیزات های امنیتی باید هوشیاری را در مرزها افزایش دهند


معاون رئیس کمیسیون ایمنی سراسری و پوشش خارجی مجلس:

جمعه ۱۹ آوریل ۱۴۰۱ – ۱۶:۰۲

عباس مقتدایی

تهران (پانا) – معاون رئیس کمیسیون ایمنی سراسری و پوشش خارجی مجلس در پاسخ به حادثه تروریستی جدیدترین حرم رضوی اظهار داشت: حامیان داعش و تولید دیگری جریان های تکفیری آتشی را شعله ور کردند کدام ممکن است منقل گرفت.

به گزارش فارس، عباس مقتدی مشاور افراد اصفهان در مجلس شورای اسلامی همراه خود ردیابی به اتفاقات جدیدترین در حرم مطهر رضوی و لزوم مقابله همراه خود توسعه جریان های وهابی و تکفیری تصدیق شد: دشمنان ما {در این} زمینه اقدام کرده اند. همواره همراه خود حاضر الگوی ناتمام اجتناب کرده اند اسلام سعی در جلوگیری اجتناب کرده اند بهبود و بهبود نظام ذهنی و رفتاری اسلامی داشت.

وی یکپارچه داد: جریان اسلام هراسی کدام ممکن است در غرب و جریان تکفیری به عنوان مثال چهره سخت اسلام و برهم زدن توسعه خالص توسعه اسلام و محتوای معارف اسلامی توسعه یافته است، باید مورد ملاحظه محافل ذهنی خانه و خارجی قرار گیرد.

معاون رئیس کمیسیون ایمنی سراسری و پوشش خارجی مجلس تاکید کرد: افرادی که {در خانه} های شیشه ای نشسته اند به سنگ پرانی رفتار نکنند و به این کار یکپارچه دهند، به معنای واقعی کلمه هستند افرادی که اجتناب کرده اند داعش و تولید دیگری جریان های تکفیری حمایت می کردند آتشی را منقل زدند کدام ممکن است منقل گرفت. “

مقتدی بر توسعه سنت رسانه ای و درک کلی اجتناب کرده اند ماهیت و پیشینه حوادث جدیدترین تاکید کرد و اظهار داشت: احتمال دارد دخالت مذاهب اسلامی و اقوام مختلف در حوادث جدیدترین و ناامن جمع کردن گروه اسلامی ناشی اجتناب کرده اند مداخلات سرویس های اطلاعاتی جهان است. ” هوشیاری ملت و مسئولان ممکن است این توطئه ای را کدام ممکن است اجتناب کرده اند اول انقلاب دنبال شده خنثی تدریجی.

وی تاکید کرد کدام ممکن است نهادهای امنیتی و انتظامی باید همراه خود بالاترین هوشیاری برای خنثی کردن این توطئه ها امتحان شده کنند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ایده ها کلی باید همراه خود درک از محسوس مقاصد باقی مانده عاملان این حوادث، زمینه اجتماعی توسعه این حوادث را اجتناب کرده اند بین ببرد.

مشاور افراد اصفهان در مجلس شورای اسلامی همراه خود تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همراه خود هر نوع خشونت و ناامنی در ملت ها جایگزین است، اظهار داشت: هرکس این تحرکات را تحریک تدریجی مجازات تبدیل می شود و این است تحرکات نوک می یابد. به مرور زمان بین خودشان خواهند دید.

مقتدی در خصوص مدیریت از محسوس مرزها، ترددات مرزی و جلوگیری اجتناب کرده اند ورود اشخاص حقیقی نامشخص به ملت، اظهار داشت: وزارت ملت، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی هوشیاری مورد نیاز را برای مقابله همراه خود این گونه حوادث افزایش داده و اجتناب کرده اند بروز این حوادث جلوگیری کنند. ورود اشخاص حقیقی نامشخص به ملت». رسانه سراسری باید توجه افراد را افزایش دهد.» و مدیریت داده ها را توجه داشته باشید.

معاون رئیس کمیسیون ایمنی سراسری و پوشش خارجی مجلس نمایندگان خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند این طریق گروه ایمنی سراسری جستجو در مشابه سازی این سیستم و معامله بین مسئولان است و کمیته های تخصصی این نهاد {در این} زمینه وظایفی را اکتسابی کرده اند. و به آرزو آنها حرکت خواهند کرد.” گزارش های مورد نیاز را کشتی کنید.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/