پاسخ آلرژیک در جو سرزنده تبدیل می شود – ۵ پاسخ آلرژیک فوق العاده روزمره در هوا سرزنده هستند


پاسخ‌های آلرژیک ناشی اجتناب کرده اند آلاینده‌های فعلی در هوا می‌تواند توسط آلرژن‌های بیرونی و خانه تحمیل شود و به همین دلیل بیشتر اوقات مختلط اجتناب کرده اند هر ۲ است. در همین جا ۵ آلرژن فوق العاده روزمره فعلی در هوا و علاوه بر این بسیار زیاد طرفدار برای مقابله همراه خود همه آنها معرفی شده است شده است.

شوره سگ – این باعث تبدیل می شود {همه ما} دقیقاً جایی را کدام ممکن است تأثیر می گذارد داشته باشیم، ویژه به ویژه باید شما عاشق سگ هستید و در جاری حاضر خانه گرامی داشت و خونگرم شخصی را آرم می دهید. پرز به معنای واقعی کلمه هستند برای هر نوع سگ خونگرم اجتناب ناپذیر است، خواه گربه، حیوان خانگی، مرغ، هایلایت هر دو حتی منصفانه عیار اضافی. تقریباً همه ما این ادراک تولید دیگری را {به دلیل} پاداش و علاوه بر این عشقی کدام ممکن است تسلیم حیوانات خانگی می‌شود، پیش نمی‌بریم. همراه خود این جاری، باید شما خسیس هستید، تنظیم برای فردی خواهید کرد فوق العاده از حداکثر تبدیل می شود. با توجه به شنا کردن سگ شخصی برای کاهش شوره، اجتناب کرده اند دامپزشک شخصی راهنمایی بخواهید. تحمیل {اتاق خواب} شخصی را با بیرون محدودیت های هر منصفانه هر دو همه حیوانات پا در ذهن داشته باشید. سیستم های گرمایشی و علاوه بر این سیستم های فیلتر AC را مرتباً تعویض کنید. اجتناب کرده اند منصفانه پاک کننده هوای قابل حمل در موجود در {اتاق خواب} شخصی بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه به هیکل اجازه دهید در اتاقی کدام ممکن است عملاً با بیرون آلرژن است، آرامش تدریجی.

گرده – متعدد اجتناب کرده اند افراد با توجه به گرده در نظر گرفته شده می کنند از ساده در فصل بهار در حال وقوع است. همراه خود این جاری، اشخاص حقیقی تحت تأثیر تب بیشتر درک می کنند. نهال ها (بهار)، باغ (تابستان) و علاوه بر این گرده ها (پاییز) نسبت به قله تمام سال در تنظیم بوده اند و این دلیل است محدود کننده آنها {به سمت} سطح فوق العاده سخت است. همراه خود بسته نگه از گرفتن پنجره های خانه {در خانه} و علاوه بر این موجود در ماشین، محدوده سطح جابجایی دیرتر در کل روز به جای آن ساعات صبح، و استفاده اجتناب کرده اند فیلتر HEPA برای خلاص شدن اجتناب کرده اند شر هر نوع گرده ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند در، لباس وارد تبدیل می شود. و کفش‌ها و علاوه بر این حیوانات خانگی خانگی در تمام ماه‌ها همراه خود ناراحتی کمتری گرده گل را مدیریت می‌کنند.

داروها شیمیایی خانگی – اکثر اقلام خانگی دارای انتخاب ای معطر هستند و علاوه بر این اگر به هر فرم به آنها ظریف هستید، قابل دستیابی است داده ها ضعیفی با توجه به پاسخ های آلرژیک باشند. بیشتر اینها عطرها به به نظر می رسد در فراهم می کند آرایش، دئودورانت ها، ژل های دوش و شوینده ها و علاوه بر این شامپوها، چراغ های شمع، فراهم می کند پاک کننده خانگی و صابون های پاک کننده وعده های غذایی در در همه جای مکان وجود دارند.

یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه‌ها برای خلاص شدن اجتناب کرده اند شر بوهای دقیق، خلاص شدن اجتناب کرده اند شر اقلام معطری است کدام ممکن است قبلاً مالک آنهاست، و بازرسی اقلامی کدام ممکن است کف فوق العاده طبیعی و خالص‌تری دارند. مدل با بیرون عطر مرتبط همراه خود اجزا را محدوده کنید. منصفانه خواربارفروشی خالص در نزدیکی شخصی محدوده کنید و علاوه بر این اجتناب کرده اند طیف وسیعی اجتناب کرده اند اقلام غیرحساسیت زا کدام ممکن است می توانید تهیه کنید بیشترین استفاده را ببرید. اقلام زیادی دسترس در بازار فعلی است کدام ممکن است انصافاًً مؤثر هستند با این حال داروها شیمیایی را در شخصی نگه نمی دارند. خواهید کرد می توانید {در خانه} شخصی آرامش کنید، جایی کدام ممکن است عطر صادقانه به معنای واقعی کلمه هستند در هوای آزاد است.

فواید خارق العاده دود – تشکر متعدد اجتناب کرده اند فضاهای نهایی باز به معنای واقعی کلمه هستند با بیرون دود هستند در شرایطی کدام ممکن است خارج از درب را تقریباً برای همه باز . همراه خود این جاری، این ممکن است گاهی اوقات دقیقاً آن مرتب سازی خبر عالی برای کسانی نباشد کدام ممکن است به سختی سیگار را انصراف می کنند، هر دو حتی برای افرادی که همراه خود سیگاری در خانه شخصی شما می یادآور هر دو حتی نامطلوب همراه خود خصوصی در آپارتمان جدا خانه شخصی شما می یادآور. . خوب ترین کاری کدام ممکن است منصفانه سیگاری دقیق برای انصراف سیگار اجتناب کرده اند آن استفاده می تدریجی اینجا است کدام ممکن است سیگار کشیدن را برای سطح کاهش دهد و علاوه بر این همراه خود استفاده اجتناب کرده اند منصفانه پاک کننده هوای عملی تر ذرات کدام ممکن است خلاص شدن اجتناب کرده اند شر دود . سیگار

کنه های ناپاک – این موجودات ریز و فوق العاده پربازده کمک می کنند به همان اندازه خانه شخصی را در موجود در تشک خواهید کرد بسازند و به همین دلیل برای پاسخ های آلرژیک و علاوه بر این آسم بدنام هستند. متأسفانه، مطلقاً هیچ عامل قابل دستیابی است همه آنها را اجتناب کرده اند خانه شخصی شما خارج تدریجی، با این حال چندین مورد موجود است کدام ممکن است قابل دستیابی است به کاهش مقدار آنها کمک تدریجی و خواهید کرد را دستی تر تدریجی. ملحفه های تشک را هر هفته در آب خوب و دنج صد و چهل سطح فارنهایت هر دو بهتر تازه کنید. بالش ها و تشک های شخصی را در دسته هایی قرار دهید کدام ممکن است اجازه ورود کنه های کثیفی را ندهند. به تشک شخصی اجازه دهید {هر روز} هوا آب شود، از اشعه های خورشید {همه آن} را اجتناب کرده اند بین می برد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/